Skip to main content

Privacy verklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Wie de boer niet kent (hierna: WDBNK) omgaat met persoonsgegevens en vertrouwelijke (bedrijfs)informatie die zij via deze website verkrijgt.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Daarnaast geven we aan hoe u kunt aangeven dat u wilt dat uw gegevens worden gewist in onze bestanden. Zo begrijpt u precies hoe wij te werk gaan. 

WDBNK houdt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen. 

Wie zijn wij?

WDBNK is een initiatief van de Stichting Wie de boer niet kent (i.o.). Met ons contact opnemen kan via info@wiedeboernietkent.nl.

Welke gegevens verzamelen wij? 

Als u een vraag stelt via het vragenformulier worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd: uw voornaam, achternaam en e-mailadres zodat WDBNK contact met u kan opnemen voor het beantwoorden van uw vraag/opmerking.

WDBNK maakt daarnaast gebruik van cookies. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies om bezoekgegevens van onze website bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging. De door u beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt overigens uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt.  

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een redelijk termijn en hanteren in ieder geval de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. 

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

In principe heeft enkel WDBNK, het marketingbureau waarmee WDBNK samenwerkt en de host van de website toegang tot de door u gedeelde persoonsgegevens. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

WDBNK draagt zorg voor dat uw persoonsgegevens voorzien worden van een adequaat niveau van beveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen?

Indien u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen dan kunt u hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen onder vermelding van uw naam en contactgegevens. WDBNK zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal WDBNK de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende gegevens te bewaren. U kunt uw verzoek sturen naar info@wiedeboernietkent.nl

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@wiedeboernietkent.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Meer weten of heb je een vraag?

Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van de serie? Laat het ons weten, we staan je graag te woord.

Neem contact op